Гэрлэлтээ цуцлуулах

А.Монгол улсын иргэд:  /Хоёулаа БНАСАУ-д амьдарч байгаа бол/

- Гадаад паспортууд
- Цахим иргэний үнэмлэх /хуулбар байж болно/
- Гэрлэлтийн баталгаа
- Монгол дахь оршин суугаа хорооноос 0-18 насны хүүхэдгүй тухай тодорхойлолт авчирна.

Б.Холимог гэр бүл цуцлалт:

- Гадаад паспорт /монгол/
- Цахим иргэний үнэмлэх /монгол/  /хуулбар байж болно/ 
- Гэрлэлтийн баталгаа  /монгол/
- Солонгос талдаа гэрлэлтээ цуцлуулсан шүүхийн шийдвэр /орчуулж, нотариатаар батлуулна/
- Солонгос иргэний гадаад паспорт, иргэний үнэмлэхний хуулбар
- Оршин суугаа газрын  ам бүлийн тодорхойлолт  /хасалт хийлгэсэн бичилттэй байх/   орчуулж нотариатаар батлуулна.