МОНГОЛ УЛС, БНАСАУ-ЫН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭР

 1. БНМАУ, БНАСАУ-ын хооронд шуудан ба илгээлт солилцох 1. 2. тухай хэлэлцээр (1955.9.17. Улаанбаатар хот)
 2. БНМАУ, БНАСАУ-ын хооронд телефон, телеграфын харилцаа тогтоох тухай хэлэлцээр (1955.9.17. Улаанбаатар хот)
 3. БНМАУ, БНАСАУ-ын хооронд эдийн засаг ба соёлын талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр (1956.11.02. Пёньян хот)
 4. Эрүүлийг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (1981.9.25. Улаанбаатар хот)
 5. Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (1986.11.14. Улаанбаатар хот)
 6. БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хооронд Соёл шинжлэх ухааны талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр (1986.11.21. Пёньян хот)
 7. БНМАУ, БНАСАУ-ын хооронд иргэн, гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай хэлэлцээр (1988.10.29. Пёньян хот)
 8. БНМАУ, БНАСАУ-ын хоорондын консулын Конвенц (1989.04.07. Пёньян хот)
 9. Агаарын харилцааны тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАСАУ ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (1989.08.03. Пёньян хот)
 10. Монгол Улс, БНАСАУ-ын Засгийн газрын хооронд малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал эмнэлэг, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах Хэлэлцээр (1995.06.08. Улаанбаатар хот)
 11. Тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (1996.05.10. Пёньян хот)
 12. Монгол Улс, БНАСАУ хоорондын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ (2002.08.08. Улаанбаатар хот)
 13. Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсын хооронд байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн үйлчлэлийн талаарх Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын Протокол (2002.08.08. Улаанбаатар хот)
 14. Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах тухай Монгол (2003.11.19. Пёньян хот) Улс, БНАСАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр
 15. Монгол Улс, БНАСАУ-ын Засгийн газрын хооронд орлогын татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх Хэлэлцээр (2003.11.19. Пёньян хот)
 16. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот, БНАСАУ-ын нийслэл Пёньян хотын хооронд найрамдлын харилцаа тогтоох тухай Хэлэлцээр (2003.11.19. Пёньян хот)
 17. Монгол Улсаас БНАСАУ-ын Засгийн газарт олгох буцалтгүй тусламжийн гэрээ (2003.11.20. Пёньян хот)
 18. Дипломат төлөөлөгчийн газрууддаа харилцан адил байх нөхцөлөөр газар болон барилга ашиглуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр (2004.08.06. Улаанбаатар хот)
 19. Худалдааны тухай Монгол Улс, БНАСАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр (2004.12.21. Пёньян хот)
 20. Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар Комисс байгуулах тухай хэлэлцээр хооронд зөвлөлдөх (2004.12.21. Пёньян хот) Пёньян хот)
 21. Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газарт тусламжийн барааг хүлээлгэн өгсөн тухай Протокол (2004.12.21)
 22. Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол Улс, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын зөвлөлдөх Комиссын YI хуралдааны Протокол (2005.02.03. Улаанбаатар хот)
 23. Монгол Улс, БНАСАУ-ын харилцаа 70 жил
 24. Ажиллах хүч харилцан солилцох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2007.07.20. Пёньян хот)
 25. Мэдээллийн технологийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улс, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2013.7.3. Пёньян хот)
 26. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт Монгол Улсын засгийн БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2013.10.28. Пёньян хот)
 27. Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай БНАСАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2013.10.28. Пёньян хот)
 28. Зам тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг шинэчлэн байгуулах тухай протокол (2013.10.28. Пёньян хот)
 29. Найрамдлын хамтарсан компани байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2014.4. Пёньян хот)
 30. Сэпу талд мал аж ахуйг хөгжүүлэх болон Усан боомт, Ражин боомтыг ашиглах асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2014.4. Пёньян хот)
 31. БНАСАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар, хооронд тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр (2015.03.12. Пёньян хот)