Элчин сайдын яамны бүрэлдэхүүн

Улс төр эдийн засгийн харилцаа хариуцсан ажилтан

pyongyang3@mfa.gov.mn
Консулын асуудал хариуцсан ажилтан pyongyang4@mfa.gov.mn
Спорт, хот, орон нутгийн харилцаа хариуцсан ажилтан pyongyang5@mfa.gov.mn
Боловсрол, соёл, хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан pyongyang8@mfa.gov.mnn